Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Karmøy diskgolfklubb 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte 19.01.2020


Årsmøtet avholdes den 19.02.20 kl 18:00 på Danielsen Ungdomsskole Karmøy, Bleikmyrvegen 12.


Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker

 • Behandle idrettslagets lovnorm
 • Forslag om skifte idrettskrets fra Haugesund til Karmøy
 • Forslag om oppgradering/endring av bane

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:

 • leder
 • nesteleder
 • 3 styremedlem
 • 1 varamedlem


14.2 Kontrollutvalg:

 • 2 medlemmer
 • 1 varamedlem

14.3 Valgkomité:

 • 1 leder
 • 1 medlemmer


Ved spørsmål om årsmøtet, kan Karmøy diskgolfklubb kontaktes på kast@karmoydiskgolf.no

Med vennlig hilsen
styret