Ukesgolf Koronasesongen 2020

Vi kommer til å prøve ut et nytt format til ukesgolf for denne sesongen eller til særforbundet åpner for ordinær ukesgolf. Særfobundet(NAIF) har laget retningslinjer som SKAL følges, om vi oppdager at dette ikke følges så vil gruppen eller den som bryter reglene få karantene og vil ikke få mulighet til å være med på 2 uker. Fortsetter dette vil vedkommende bli utestengt over lengre tid.

Formatet:
Vi kommer til å kjøre golfstart der en har mulighet å velge gruppe og klokkeslett. Vi tester ut en golfstart-turnering som strekker seg over flere dager. En har mulighet til å være med på alle dagene om en ønsker dette. Vi kommer til å kjøre den typen ukesgolf fra mandag til torsdag. Det vil kun være mulighet å spille en runde til dagen.

Sammenlagt:
50% av rundene teller sammenlagt. Det er den beste runden til hver spiller som teller.

Klasser:
Open – For de som har stabilisert seg under +10 på banen.
Amatør – For de som ligger normalt over +10 på banen.
Master – For de som som fyller 40 år i 2020 eller eldre.
Junior – For de som er 18 år eller yngre.
Dame – Ganske selvforklarende.

Påmelding:
Når man melder seg på, MÅ man velge en gruppe der starttidspunktet står. Vi oppfordrer de som er permittert eller av annen grunn kan starte tidlig til å velge tidlige starttidspunkt. 3 spillere pr. gruppe, og når en gruppe er full, er det ikke mulig å velge denne lengre. Førstemann til mølla. Alle starter presis på oppsatt tidspunkt på hull 1.

Metrix:
Gå inn på Hovedkonkurransen og velg korrekt uke. Deretter velger en hvilke dager en ønsker å spille.

Huskeliste:
• Ikke meld deg på dersom du har symptomer på smitte.
Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.
• Ingen samling før eller etter runden.
• Ingen oppvarming på puttekurv.
• Minimum 20 min. intervall mellom gruppene.
• Hold 2 meters avstand fra hverandre rundt et utkastfelt, rundt kurv og generelt.
• «Gi» putter for minst mulig kontakt med kurv. Dvs.at om flighten anser putten som sikker,
trenger man ikke hive den i kurva.
• Ingen «high-fives» eller berøringer.
• Bruk bare egne disker, ikke plukk opp andres disker og berør bare ditt eget diskgolfutstyr.
• Ikke lån noe utstyr fra andre spillere – verken disker, mini, håndkle ol.
• Unngå så langt det er mulig å ta på kurvene, både når dere skal ta ut egen disk og generelt.
• Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem.
• Ingen CTP.