Dugnadsinnsats over all forventning

Før dugnaden startet var vi i styret spent på hvor mye som vi fikk til å gjøre. Vi var spente hovedsaklig pga vi så at mengden på arbeidet var veldig stort og tungt. Vi lurte også på hvor mange som kom for å delta.

Hele 23stk stilte til dugnaden og vi fikk til å gjøre det aller meste av arbeidsoppgavene.

En gjeng kjørte i skytteltrafikk mellom parkeringsplassen og banen for å frakte grus. Her har de fått gruset:
– Hull 4: Både foran OB og på selve øyen.
– Hull 18: Rundt teeområdet.
– Hull 7 & 8: Stien mellom hullene.
– Hull 15: I trappen ned fra teeområdet.

Her må vi rette en takk til O. Hansen & sønner AS som sponset oss både med grus og levering til parkeringsplassen.

2 stk bygget trapp ned fra 15 og er ca halvveis på trappen på hull 6(DENNE MÅ IKKE BRUKES).

Størstedelen av dugnadsgjengen ble satt til rydding av ny fairway til nye hull 2. Her utnytter vi linjeryddingen til Haugaland Kraft og kaster langs kraftlinjene. Selve hullet blir over 100m og samtidig litt oppover. Her ble også ekstra teepad ved hull 18 fraktet ned og løftet opp til teeplassering.

Det ble også felt noen trær i fairwayen til nye hull 3. Dette nye hullet vil en kaste seg tilbake(inne i skogen) til det som er dagens hull 3(fremtidens hull 4).

Vi i styret er veldig takknemlige for all hjelpen vi fikk på dugnaden. Vi hadde aldri klart dette uten dere. Rett og slett en dugnadsinnsats over all forventning.

Takker også årets sponsorer som gjør det mulig å arrangere dugnad og bygge klubben videre. Sponsorene er:
– Skudenes & Aakra Sparebank
– Karmøy Kommune
– Avinor Stavanger Lufthavn