Banekartene er klare – Alle hullene har nå fått navn

Etter en oppdatering av banen i sommer der vi fikk 3 nye hull(4 om du tar med hull #18) så måtte banekartene oppdateres. Det ble også enighet om at alle hullene skulle få et navn. Dette gjøres slik at folk kanskje lettere får et forhold til et spesifikt hull. Det kan også kanskje hjelpe på å forklare til andre hvilket hull en er på. For de som har spilt banen i en del år så kan det bli litt merkelig at for eksempel «Kanalen» ikke lenger er hull #7, men hull #9.

Hull #1 – Ånå


Navnbeskrivelse: Elven som går rundt hullet er kalt Ånå. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #2 – Kraftlinjå

Navnbeskrivelse: Her går hullet langs en kraftlinje.

Hull #3 – Pilaren


Navnbeskrivelse: Navnet er hentet fra ordet «Pilar» som er en frittstående søyle. Ofte brukt i byggkonstruksjon. Treet i midten av fairway er i dette tilfelle en pilar.

Hull #4 – Sjikanen

Navnbeskrivelse: Hentet fra motorsport der en sjikane er en tett sekvens av svinger i forskjellige retninger.

Hull #5 – Myrå

Navnbeskrivelse: Ganske selvforklarende da vi kaster over en myr. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn

Hull #6 – Sonja

Navnbeskrivelse: Oppkalt etter grunneier. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #7 – Hengemyrå

Navnbeskrivelse: Her kaster en over en myr og putter på en kurv som henger i kjetting.

Hull #8 – Falkeredet

Navnbeskrivelse: Om en står rundt tee-området å ser oppover så vil en se et gammelt forlatt falkeredet. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #9 – Kanalen

Navnbeskrivelse: Her kaster en langs en liten kanal. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #10 – Bakketoppen

Navnbeskrivelse: Her kaster vi oppover en liten bakke.

Hull #11 – Såpestykket

Navnbeskrivelse: Alle har erfart å gå på dette veldig glatte underlaget oppover langs fairwayen. Selv på de flotteste sommerdagene har vi erfart at det er superglatt.

Hull #12 – Mandotreet

Navnbeskrivelse: Eneste hullet på banen som har mando.

Hull #13 – Lyktastolpen

Navnbeskrivelse: Alle har sett eller erfart selv å treffe lyktestolpen. Her kan selv de perfekte kast treffe den teite stolpen.

Hull #14 – Grusveien

Navnbeskrivelse: Her kaster vi langs en grusvei.

Hull #15 – Himmelbjerget

Navnbeskrivelse: Her kaster vi opp på et lite fjell. Dette var et av hullene som allerede hadde et navn.

Hull #16 – Over hauen

Beskrivelse: Her kaster vi over en hau.

Hull #17 – Svingen

Navnbeskrivelse: Fairway er formet som en sving.

Hull #18 – Tunnelen

Navnbeskrivelse: Her kaster vi snorbeint rett fram i en tunnel.

Hull #19 – Bekken

Navnbeskrivelse: Her går det en bekk i midten langs hele hullet.

Hull #20 – Hydal

Navnbeskrivelse: Sponsor av hullet og lost-disc kassene er Hydal. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #21 – Skihoppet

Navnbeskrivelse: Her kaster en nedover i en bakke med et lite «hopp» på slutten. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #22 – Siste sjangs

Navnbeskrivelse: Siste hullet = Siste sjangs