Banebruk 2020

Som vi har nevnt flere ganger så har økningen i bruk av banen i 2020. Når treningssentrene stengte ned var det flere som testet ut sporten. Vi har hentet ut litt statistikk fra UDisc og Metrix angående registrerte runder fra 2020.

UDisc

De aller fleste bruker UDisc til å føre score. Dette er klassens beste når det kommer til føring av score. En får banekart gjennom appen(må ha bli lagd av en bruker) og en kan føre UDisc-statistikk når en går en runde.
Når det angår statistikk angående banebruk på UDisc så er det foreløpig ingen god løsning på å hente ut data. Vi har vært i kontakt med UDisc på mail for å få ut data angående banebruk på banen. Vi har også fått data fra 2018-2019.
Data ifra UDisc inkluderer alle layoutene som er i appen.

2018 – Her var det 480 registrerte runder.
2019 – Her var det 2511 registrerte runder.
2020 – Her var det 8542 registrerte runder.

Vi forventet høye tall i forhold til bruken fra 2019 og 2020, men en økning på 240% hadde vi ikke sett for oss.

Metrix

Metrix har alltid blitt brukt når vi står som arrangør.. UDisc overtar muligens de største turneringene i Europa, men foreløpig ingen endring her i Norge.
Her har vi hentet data kun ifra 2020 og vi har slått sammen alle layoutene(slik som dataene vi fikk ifra UDisc). Dette inkluderer også de to gamle layoutene som ble nedlagt i fjor.
Antall runder inkluderer Ukesgolf(Ordinær & Vinter), VKT, Klubbmesterskap og diverse flexer som ble arrangert i løpet av året.
Etter planen så vil Metrix komme med en app i løpet av 2021.

Totalt var det 1708 runder registrert på Metrix