Vi går mot lysere tider

Vi nærmer oss kick-off for sesongen og er snart klare til å gå over fra søndagsgolf til tirsdagsgolf. Det blir litt endringer under årets tirsdagsgolf.

Discgolfmetrix

Vi har brukt Discgolfmetrix siden starten av ukesgolfen og vi fortsetter å bruke dette. I løpet av året så skal det etter planen dukke opp en Metrix-app.
Det kreves en konto på Discgolfmetrix for å bli med på ukesgolfene. Det tar kun et par min å lage seg en konto.
Etter hvert som en er med på flere runder så vil en få en personlig statistikk på hvert enkelt hull og en vil også få Metrix-rating.
Fra og med denne sesongen vil vi ha to personer fra styret som har ansvar for ukesgolfene. Joachim Riisdal går inn i Metrix-teamet sammen med Ole Andre Vik.

Bane & Layout

Vi starter i Liarlund i mars på tirsdagene og når Blikshavn er klar så kjører vi to ukesgolfer i uken. Vi har ikke bestemt ennå hvilken dag ukesgolfen på Blikshavn vil foregå. Det vil kun arrangeres fellesstarter på ukesgolfene.

Format & Layout


Om vi blir 25+ deltagere på ukesgolfene i Liarlund så blir ikke den nye layouten brukt. Når vi ikke kan bruke hull #1, #6, #20 og #21 til å sette grupper på så vil enkelte få en lang tur til sitt starthull.
Etter hvert som vi går mot juni-juli så kan vi også veksle litt mellom 22-hull og 18-hull

Klasser

Vi ser at terskelen ved å gå fra Amatør til Open er veldig stor. Vi har bestemt oss for å dele opp Amatør-klassen i to. Klassene vil gå etter rating på deltagerne.

Disse klassene blir brukt under rundene i år:
Open: Dette er for de som har rating på 900+.
Rekreasjon: De som har rating fra 840-899.
Novice: Dette er de som har rating mellom 0-839.
Junior: De som er yngre en 18 år. En er junior helt til det året en fyller 19 år.
Master: Dette er klassen for de som er 40+. Om en fyller 40 år i løpet av året så kan en spille i denne klassen.
Dame: Denne klassen er ganske selvforklarende, men dessverre ikke brukt på en stund.

Gruppeønsker

Det tar rett og slett for lang tid å tilrettelegge for gruppeønsker. Det vil dermed IKKE være mulig å komme med gruppeønsker. Bruk heller denne muligheten til å bli kjent med nye folk med samme hobby. Vi har et FANTASTISK miljø der ALLE er inkluderende. Om en junior vil spille med far/mor så vil dette selvsagt bli godtatt.