Årsmøte 2022

Tirsdag 1. mars arrangerte vi årets årsmøte. Etter årsmøte informerte vi planen for 2022 (ikke en del av årsmøtet).

I styret er det et par endringer en må nå forholde seg til.
David Vea og Eskel Bårdsen har takket for seg og inn har vi fått Arne Aarhus og Thomas Vedøy.

Det nye styret blir da:
Leder – Joachim Riisdal
Nestleder – Ole Andre Vik
Styremedlem – Ole Herman Lønning, Sverre Amlie, Svein Ådnanes, Arne Aarhus og Thomas Vedøy

Det kommer en egen presentasjon av årets styremedlemmer om ikke så lenge.

Vedlagt er årsmøteprotokollen for 2022

Signert-arsmoteprotokoll-2022

Sesongen 2022

Turneringssesong:
Karmøy-Cup blir arrangert en gang i måneden når sesongen er startet. Om denne PDGA-sanksjoneres så vil den KUN foregå i Liarlund.

Vestkysttouren blir arrangert også i år. Her vil det komme mer informasjon senere.

Norgescup vil ikke arrangeres i år.

Ukesgolf vil starte om ikke så lenge. Her må vi nokk spille et par uker på Blikshavn før vi forflytter oss over til Liarlund. Vi ser at en er avhengig av fint vær for å kunne spille i Liarlund på ettermiddagen.

Diverse:
Utstyrsbod: Vi har en søknad inne hos kommunen for å etablere en utstyrsbod nede ved parkeringsplassen. Forhåpentligvis vil vi få svar på denne i nær framtid. Kommunen er i utgangspunktet postitivt til boden.

Ungdomsarbeid: Vi vil i løpet av våren starte opp trening/ukesgolf som er tilrettelagt for de yngre. Her vil det komme vesentlig mer informasjon senere.