Lisens – Nye regler som angår alle

Vi nærmer oss sesongstart og da må det ut informasjon angående lisens for 2022.
Fra og med i år så er det kommet nye regler som våre medlemmer må følge.

De som har planen om å spille NC, NM og en pro-sertifisert tour:
Det kreves en konkurranselisens for å spille disse. Denne koster 250kr (100kr for juniorer).
Nytt i år er også et krav om PDGA-medlemskap og en må bli sertifisert av PDGA. For å bli sertifisert så må en bestå en «åpen bok» eksamen. Ved bestått eksamen så må en ut med 10$ og sertifiseringen
gjelder for 3 år. PDGA-medlemskapet er på 20$.


Alle andre medlemmer (en kan se bort fra denne om en skal ha konkurranselisens):
Fra og med i år så er det kommet et krav om at alle medlemmene våre har grunnlisens. Denne koster 100kr.
Lisens er en forsikring. Om en er uheldig på banen og trenger behandling. Dette gjelder både når en er med på arrangert aktivitet eller går en casual runde.

Vi kommer ikke til å kreve lisens for våre ukesgolfer. Hele poenget med disse er et lavterskel tilbud der alle kan delta og ofte er ikke alle medlemmer som deltar.

Vi kommer derimot til å kreve lisens på Karmøy-Cupene (grunnlisens). Dette betyr at en rett og slett må være medlem av klubben og ha løst ut lisens for å delta på disse. Besøkende fra andre klubber vil
kunne delta da vi går ut fra at de har løst ut lisens fra deres klubb.

Betaling av lisensen:
Vi endrer vår plan for betaling av lisensen. I utgangspunktet så var planen at en måtte inn på MinIdrett og deretter betale lisensen der. Denne har vi gått bort fra.

Vi forenkler dette og går for at en kan betale lisensen med å Vippse til klubben.

Betaling av medlemskap og lisens kan enkelt gjøres ilag:
Junior: 100kr (medlem) + 100kr (lisens) = 200kr
Voksen grunnlisens: 200kr (medlem) + 100kr (lisens) = 300kr
Voksen konkurranselisens: 200kr (medlem) + 250kr (lisens) = 450kr

Noen har allerede betalt for medlemskapet i år. De kan bare Vippse for grunnlisensen eller konkurranselisensen.

NB!!!!
VI MÅ HA BESKJED OM EN SKAL HA KONKURRANSELISENS. EN KAN IKKE BARE VIPPSE BELØPET OG
HÅPE AT ALT ER OK.