Banebruk 2020

Som vi har nevnt flere ganger så har økningen i bruk av banen i 2020. Når treningssentrene stengte ned var det flere som testet ut sporten. Vi har hentet ut litt statistikk fra UDisc og Metrix angående registrerte runder fra 2020.

UDisc

De aller fleste bruker UDisc til å føre score. Dette er klassens beste når det kommer til føring av score. En får banekart gjennom appen(må ha bli lagd av en bruker) og en kan føre UDisc-statistikk når en går en runde.
Når det angår statistikk angående banebruk på UDisc så er det foreløpig ingen god løsning på å hente ut data. Vi har vært i kontakt med UDisc på mail for å få ut data angående banebruk på banen. Vi har også fått data fra 2018-2019.
Data ifra UDisc inkluderer alle layoutene som er i appen.

2018 – Her var det 480 registrerte runder.
2019 – Her var det 2511 registrerte runder.
2020 – Her var det 8542 registrerte runder.

Vi forventet høye tall i forhold til bruken fra 2019 og 2020, men en økning på 240% hadde vi ikke sett for oss.

Metrix

Metrix har alltid blitt brukt når vi står som arrangør.. UDisc overtar muligens de største turneringene i Europa, men foreløpig ingen endring her i Norge.
Her har vi hentet data kun ifra 2020 og vi har slått sammen alle layoutene(slik som dataene vi fikk ifra UDisc). Dette inkluderer også de to gamle layoutene som ble nedlagt i fjor.
Antall runder inkluderer Ukesgolf(Ordinær & Vinter), VKT, Klubbmesterskap og diverse flexer som ble arrangert i løpet av året.
Etter planen så vil Metrix komme med en app i løpet av 2021.

Totalt var det 1708 runder registrert på Metrix


Baneoppsett – Tre måneder senere

For rett under tre måneder siden så fikk vi 3 flunkende nye hull på banen. Dette endte med at den gamle 20-hullsbanen ble historie. Det ble lagd to layouter med forholdsvis 18- og 22- hull. Etter et par uker så fikk disse også Metrix-rating.
I dette innlegget kommer vi med litt statistikk i forhold til den gamle banen. Statistikken i forhold til 20-hullsbanen bør en ta med en klype salt. Her har vi enormt mer mye data.
All statistikk er hentet fra discgolfmetrix.com.

20-hullsbanen(1399 runder på Metrix)

Letteste hull

Enkleste hullene på den gamle banen var #2 & #15(dagens hull #17) som begge to spilte 0.3 over par. Hull #2 har gjennom årene blitt endret på. Dette har ført til at hullet har hatt en varierende vanskelighetsgrad, men det er ingen tvil om at hullet som ble brukt før Haugaland Kraft drev med linjerydding var det vanskeligste. Dessverre var det kun et par måneder før dette hullet ble ødelagt. Hull #15 har alltid konkurrert om å være det enkleste. Etter at teepaden ble satt ut har dette hullet blitt bittelitt vanskeligere. Her ble vinkelen litt annerledes og trærne på venstre siden ble plutselig mer i spill enn før. Endringen ble utført helt i slutten av levetiden til 20-hullsbanen. Dermed så vises dette ikke igjen i statistikken.

Vanskeligste hull

Det vanskeligste hullet på 20-hullsbanen var hull #4( dagens hull #5). Dette kommer sikkert ikke som et sjokk for de fleste, da det ikke var uvanlig med to-sifret score på dette hullet. Her ble det i forkant av VKT 2019 satt opp en permanent dropzone på selve øyen. Dette har ført til at gjennomsnittet gikk ned og en normalt ikke ville få en dårlige score enn triple-bogey. Dette er om en går for øyen på tee-kastet og en deretter måtte gå på begge dropzonene og bommet på putten.

Rekorder og litt mer statistikk

Ace: Det er registrert 2stk på Metrix på denne layouten. Dette var Håkon Vikse sin ace på hull #15(#17) under vintergolfen og Tor-Johnny Eikemo på hull #19(#21) når det ble arrangert one-disc challenge i vår.

Eagle: Totalt har det vært 19stk Eagle på denne layouten. Disse har komt på:
– Hull #3(#4) har 1stk
– Hull #9(#11) har 1stk
– Hull #10(#12) har hele 14stk
– Hull #12(#14) som har 3stk

Albatross: Det er 2stk har fått en albatross på denne layouten. Begge to har kommet på hull #10(#12) og de to som har fått dette er Remi Kvalvik og Sindre Skippervik.

Banerekord: Banerekorden på denne layouten er det Sindre Skippervik som har med sin -12 runde. På denne runden hadde han 2stk eagle, 1 bogey, 8 par og 9 birdier.

Gjennomsnitt & rating:

18- & 22-hullsbanen(414 runder på 18-hull og 205 runder på 22-hull)

Her er banestatistikken slått sammen for begge layoutene. Hull #11-#14 har som sagt da spilt kun 205 runder.

Letteste hull:

De to enkleste hullene på de nye layoutene er hull #1 og #17. Begge to har spilt 0.3 over par. Foreløpig har hull #1 179 birdier, dette er det hullet med flest birdier. Dette er nokk fordi de aller fleste har mulighet å komme i nærheten av kurven på det første kastet. Hull #17 har 92 birdier.

Vanskeligste hull:

Det er vell ikke veldig overraskende at hull #5 fortsatt er et av de vanskeligste hullene på banen. Dette hullet har spilt 1,1 over par.
For de som har spilt hull #7 har nokk erfart at dette er et vanskelig hull. Det er såpass vanskelig at det er uten tvil det vanskeligste hullet på banen. Dette hullet ligger på 2 over par. Her har det kun vært 3 birdier og 68 par.

De 2 nye hullene som ikke har vært nevnt

Hull #2 ligger på runde 0.4-0.5 over par. Her var det en fantastisk dugnadsinnsats som gjorde at dette hullet ble klart.
Hull #3 ligger på 0.9 over par. Her har de fleste erfart at det er kritisk å holde seg i fairwayen. Et lite kick ut til en av sidene så er det nesten umulig å få par.

Rekorder og banestatistikk

Ace: Det er registrert 1stk på Metrix på begge layoutene. Dette var under årets VKT og var Marius Skei på hull #9

Eagle: Foreløpig er det registrert kun 1 eagle på disse layoutene. Den ble utført av Kjell Elias Kristoffersen på hull #12.

Banerekord: Her er det 2 banerekorder å forholde seg til.
18-hullsbanen: Yngve Mæland spilte inn en -6 runde under runde 2 av VKT.
22-hullsbanen: Magnus Moseng og David Vea har rekorden med -4.
Magnus spilte inn rekorden under Klubbmesterskapet.
David tangerte rekorden under Karmøy-Cup runde 4.

Gjennomsnitt & rating:

18-hullsbanen
22-hullsbanen

Banekartene er klare – Alle hullene har nå fått navn

Etter en oppdatering av banen i sommer der vi fikk 3 nye hull(4 om du tar med hull #18) så måtte banekartene oppdateres. Det ble også enighet om at alle hullene skulle få et navn. Dette gjøres slik at folk kanskje lettere får et forhold til et spesifikt hull. Det kan også kanskje hjelpe på å forklare til andre hvilket hull en er på. For de som har spilt banen i en del år så kan det bli litt merkelig at for eksempel «Kanalen» ikke lenger er hull #7, men hull #9.

Hull #1 – Ånå


Navnbeskrivelse: Elven som går rundt hullet er kalt Ånå. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #2 – Kraftlinjå

Navnbeskrivelse: Her går hullet langs en kraftlinje.

Hull #3 – Pilaren


Navnbeskrivelse: Navnet er hentet fra ordet «Pilar» som er en frittstående søyle. Ofte brukt i byggkonstruksjon. Treet i midten av fairway er i dette tilfelle en pilar.

Hull #4 – Sjikanen

Navnbeskrivelse: Hentet fra motorsport der en sjikane er en tett sekvens av svinger i forskjellige retninger.

Hull #5 – Myrå

Navnbeskrivelse: Ganske selvforklarende da vi kaster over en myr. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn

Hull #6 – Sonja

Navnbeskrivelse: Oppkalt etter grunneier. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #7 – Hengemyrå

Navnbeskrivelse: Her kaster en over en myr og putter på en kurv som henger i kjetting.

Hull #8 – Falkeredet

Navnbeskrivelse: Om en står rundt tee-området å ser oppover så vil en se et gammelt forlatt falkeredet. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #9 – Kanalen

Navnbeskrivelse: Her kaster en langs en liten kanal. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #10 – Bakketoppen

Navnbeskrivelse: Her kaster vi oppover en liten bakke.

Hull #11 – Såpestykket

Navnbeskrivelse: Alle har erfart å gå på dette veldig glatte underlaget oppover langs fairwayen. Selv på de flotteste sommerdagene har vi erfart at det er superglatt.

Hull #12 – Mandotreet

Navnbeskrivelse: Eneste hullet på banen som har mando.

Hull #13 – Lyktastolpen

Navnbeskrivelse: Alle har sett eller erfart selv å treffe lyktestolpen. Her kan selv de perfekte kast treffe den teite stolpen.

Hull #14 – Grusveien

Navnbeskrivelse: Her kaster vi langs en grusvei.

Hull #15 – Himmelbjerget

Navnbeskrivelse: Her kaster vi opp på et lite fjell. Dette var et av hullene som allerede hadde et navn.

Hull #16 – Over hauen

Beskrivelse: Her kaster vi over en hau.

Hull #17 – Svingen

Navnbeskrivelse: Fairway er formet som en sving.

Hull #18 – Tunnelen

Navnbeskrivelse: Her kaster vi snorbeint rett fram i en tunnel.

Hull #19 – Bekken

Navnbeskrivelse: Her går det en bekk i midten langs hele hullet.

Hull #20 – Hydal

Navnbeskrivelse: Sponsor av hullet og lost-disc kassene er Hydal. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #21 – Skihoppet

Navnbeskrivelse: Her kaster en nedover i en bakke med et lite «hopp» på slutten. Dette var et av de hullene som allerede hadde et navn.

Hull #22 – Siste sjangs

Navnbeskrivelse: Siste hullet = Siste sjangs

Baneendringer – 3 nye hull er klare, et hull er fjernet

Fra og med i dag så er teepaden fra dagens hull #2 fjernet. En skal da fortsette oppover mot gamle hull 3. En får da teepaden til nye hull 2 på høyre side.

Hull 2 – Kaster oss langs kraftlinjene. En ser flagget på kurven fra tee.
Par 3

Når en er ferdig med hull #2 så vil en se en pil bak kurven. En fortsetter innover i skogen(piler innover også) til en kommer til nye hull #3.

Hull 3 – Fairway med tett skog. En kan se flagget på kurven fra tee. Plasseringen av denne kurven er den samme som vi har spilt gamle hull #2 de siste månedene.
Par 3Hull 7(også kalt 5b) – Etter myren(gamle hull 4) så får du teepaden på høyre side. Her skal en kaste seg over vannet og inn venstre. Her er det OB fram til de gule stakene. Dropzone på god side. Her går en om en går OB fra tee.
Vi tenker at mange kan være nervøse for å kaste over vannet. Disse kan bare gå direkte til dropzone(kaster da sitt 3. kast derfra).
Selv om en er god fra tee så er det fortsatt en del jobb igjen. Det er to fairwayer som kan brukes og kurven henger i kjetting.
Par 4

Etter en har ferdig så går en til venstre og fortsetter oppover et stykke. En kommer deretter til en sti som fører en videre til hull 8(gamle hull 6)

Oppdatert liste over baneoppsettet.
1 – Uendret
2 – Nytt hull
3 – Nytt hull
4 – Gamle hull 3
5 – Gamle hull 4 Myrå
6 – Gamle hull 5
7 – Nytt hull
8 – Gamle hull 6
9 – Gamle hull 7 Kanalen
10 – Gamle hull 8
11 – Gamle hull 9
12 – Gamle hull 10
13 – Gamle hull 11
14 – Gamle hull 12
15 – Gamle hull 13 Himmelbjerget
16 – Gamle hull 14
17 – Gamle hull 15
18 – Gamle hull 16 — Baneendring fra et par uker siden.
19 – Gamle hull 17
20 – Gamle hull 18 Hydal
21 – Gamle hull 19 Skihoppet
22 – Gamle hull 20