Ukesgolf

Ukesgolf

Vi spiller ukesgolf gjennom hele året. Normalt spilles ukesgolfene på tirsdager på sommeren og søndager på vinteren.

Vi bruker Discgolfmetrix til scoreføring og her får vi også statistikk. Det kreves ikke konto hos Discgolfmetrix, men det anbefales da en får personlig statistikk og poeng i sammendraget.

Normalt kommer påmeldingen ut på Facebook et par dager før selve dagen.

Vi har forskjellige klasser for å skjerpe konkurransen og slik at alle kan være med:

  • Open – For de som normalt spiller runder i Liarlund på under +10.
  • Amatør – For de som normalt spiller runder i Liarlund på over +10
  • Master – For de som fyller 40år i løpet av året eller eldre.
  • Junior – For de som er mellom 0-18år. Kan spille ut året en blir 18 år
  • Dame – Kun kvinnfolk i denne klassen.

    En velger selv hvilken klasse en vil spille i, men 3 av klassene har kriterier som er standarden til PDGA.

Link til metrix: https://discgolfmetrix.com/1106597